Добре дошли в TLM!

Вход в основния сайт на INGOT зa Великобритания.

Click here to log into the assessors on-line markbook

Вход за оценители в сайта за оценяване и сертифициране.

Критерии за оценяване.

 

Сертифициране за работа с продукти от 
семейството на OpenOffice. Секцията е в процес на изграждане и развитие.

Сертифициране на хора със специални образователни потребности.

 

INGOT Център България

Подробна информация за модела, акредитацията, нивата и критериите за издаване на сертификати, регистър на оценителите и INGOT академиите в България.

 


 

This is the logo of the EU LifeLong Learning project that contributed resources for this site This is the ITQ logo. ITQ is the UK National Qualification for IT Users, referenced to the European Qualifications Framework The INGOT project is co-funded by the EU Leonardo Da  Vinci  transfer of innovation programme. It aims to improve support for assessment for learning and reduce the cost of gaining formal certificates  that are referenced to the European Qualifications Framework. Partners are from Czech Republic, Bulgaria, Romania, Spain and Germany.
Thess    

Link to video training